International Steering Team

Setkání koordinátorů

aneb pojďme se společně ohlédnout za projektem
Dne 5. března budeme společně s pedagogy diskutovat tyto otázky:

• jak s odstupem času vnímají pedagogové přínos projektu pro ně samotné a pro školu?
• pokračují se začleňováním GRV do výuky?
• s jakými překážkami se setkávají?
• co by si přáli do budoucna? – jaký typ materiálů, seminářů, spolupráce.. apod.

věříme, že podněty zlepší naši spolupráci do budoucna :)
Více Únor 14, 2013, 17:06:32

NOVÝ WEB O GRV !

vše, co jste kdy chtěli vědět o globálním rozvojovém vzdělávání (GRV), najdete na novém webu!
Co je GRV? Jaké jsou jeho cíle a principy? Jaké zdroje existují a jak se mohou školy zapojit?

Na tyto a další otázky Vám odpoví nový web www.globalnirozvojovevzdelavani.cz, který představuje české organizace zabývající se GRV, uvádí příklady dobré praxe a možnosti zapojení. Na webu najdete i kalendář s aktuálními semináři, konferencemi a dalšími akcemi. Učitelé jistě ocení seznam 60 vzdělávacích materiálů pro učitele, které již byly v České republice vydány. Mnoho z nich zde naleznete i zdarma ke stažení.
Více Prosinec 20, 2012, 13:12:44

Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky

PŘÍRUČKA PRO PEDAGOGY PRÁVĚ VYŠLA
KE STAŽENÍ V SEKCI MATERIÁLY !!!

Příručka je rozdělena na dvě části:

Teoretickou část:

o GRV v České republice
o projektových dnech
o projektu Global Curriuculum
o projektu Světová škola

a praktickou část
výukové lekce vytvořené pedagogy všech zapojených zemí (Benin, Brazílie, ČR, Rakouska a VB).

příručka je ZDARMA, v případě zájmu kontaktujte:
kristyna.tillova@arpok.cz
Více Listopad 28, 2012, 8:59:27

Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky

seminář pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ
termín: 7. listopadu (Olomouc), 20. listopadu (Šumperk)
čas: 14.00 - 17.00
místo: ARPOK - U Botanické zahrady 4, Olomouc

Seminář nabízí pedagogům praktickou inspiraci pro začleňování globálních témat, jako jsou ničení životního prostředí, udržitelný rozvoj, chudoba, migrace či světový obchod, do výuky.
Více Říjen 30, 2012, 13:23:37

Seminář pro učitele: VMEGS v praxi aneb poznej trochu VIETNAM

dne 10. října od 14:00 na ARPOKu
Cílem semináře je na základě osobní zkušenosti přiblížit téma Vietnam a inspirovat pedagogy pro výuku tohoto tématu např. formou projektového dne. Kromě interaktivní prezentace proběhne ukázka aktivity na téma vietnamské menšiny, kterou lze zrealizovat ve výuce.

Lektorka Lenka Dudková strávila 6 týdnů ve Vietnamu.
Více Říjen 1, 2012, 12:21:46

Výstava GLOBÁLNÍ PROBLÉMY - AKTUÁLNÍ VÝZVY DNEŠKA putuje po pilotních školách

od nového roku může i po dalších
Výstava obsahuje deset bannerů zaměřených na globální problémy, které jsou žákům vždy stručně představeny a doplněny o konkrétní příklady. Jedenáctý banner je věnován globálnímu rozvojovému vzdělávání a je určen především pedagogům, protože nabízí konkrétní možnosti, jak zapojit témata GRV do výuky. Dvanáctý banner je pak věnován mezinárodnímu projektu Global Curriculum, v rámci kterého výstava vznikla.

Součástí výstavy jsou i pracovní listy pro žáky.
Více Září 26, 2012, 11:59:36

Seminář pro učitele: VYUŽITÍ FILMU při výuce globálních témat

dne 26. září od 14:00 na ARPOKu
Cílem interaktivně vedeného semináře je seznámit učitele 2. stupně ZŠ a SŠ s možnostmi využití filmů při výuce témat globalizace, globální problémy, chudoba, dětská práva, lidská práva, rasismus a další. Představíme si postupy, jak s filmy pracovat a konkrétní aktivity, které se vztahují k tématům prezentovaných ve filmech.

Lektoruje: Mgr. Petra Hedrichová


Více Září 3, 2012, 10:26:46

Fotbal a rozvoj

Workshopy na školách
V rámci projektu „Global Curriculum Project“ představil ARPOK v průběhu měsíce června inovativní workshopy. Žáci a učitelé škol zapojených do projektu měli jedinečnou možnost vyzkoušet si globální rozvojové vzdělávání i mimo svou třídu. Učili se, jak se dá využít sportu, v tomto případě fotbalu, k informování o tématech GRV. Workshopy na společné téma „Fotbal a rozvoj“ společně vedli Ansley Hofmann a Pavel Žwak, kteří tak sdíleli své letité zkušenosti v této oblasti. Workshopy vedené hravou formou byly představeny široké skupině žáků ve věku od 10 - 18 let. Pro žáky to byla příležitost seznámit se s jinou tváří fotbalu a uvědomit si, že právě fotbal se často používá k řešení různých globálních sociálních problémů jako jsou např. užívání drog, prevence HIV/AIDS, rasismus, rovnoprávnost mužů a žen, řešení konfliktů a přístup ke vzdělání.

Více Červenec 3, 2012, 11:53:27

"Jiní a přece stejní"

projektový Den Země na ZŠ Loštice dne 27. 5. 2012
Žáci 9. ročníku si pod dohledem paní učitelky Jitky Gédošové připravili 8 stanovišť s multikulturní tématikou ( např. náboženství, symboly, národnostní menšiny a většiny, sport, pohádky, komunikace,..). Při organizování soutěží, úkolů, kvízů, prezentací se použily materiály z projektu EVVOLUCE a z publikace Globální rozvojové vzdělání trochu jinak.
Žáci druhého stupně a žáci pátých ročníků absolvovali všechna stanoviště s velkým nasazením a dozvěděli se spoustu nových a zajímavých informací o životě lidí v Evropě i ve světě.
Více Květen 23, 2012, 12:08:39

Pedagogická exkurze do gymnázia a základní školy OPEN GATE

18. dubna 2012
Ve středu 18. dubna 2012 se skupina 31 pedagogů převážně z Olomouckého kraje zúčastnila pedagogické exkurze do osmiletého gymnázia a základní školy OPEN GATE v Babicích u Prahy pořádanou Agenturou rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s. (ARPOK). Exkurze proběhla v rámci projektu Global Curriculum a jejím cílem bylo představit pedagogům prostory a výukové metody 1. soukromé internátní školy v České republice.
Více Duben 23, 2012, 8:13:20

News

Setkání koordinátorů

aneb pojďme se společně ohlédnout za projektem

Dne 5. března budeme společně s pedagogy diskutovat tyto otázky: • jak s odstupem času vnímají pedagogové přínos projektu pro ně samotné a pro školu? • pokračují se začleňováním GRV do výuky? • s jakými překážkami se setkávají? • co by si přáli do budoucna? – jaký typ materiálů, seminářů, spolupráce.. apod. věříme, že podněty zlepší naši spolupráci do budoucna :)

NOVÝ WEB O GRV !

vše, co jste kdy chtěli vědět o globálním rozvojovém vzdělávání (GRV), najdete na novém webu!

Co je GRV? Jaké jsou jeho cíle a principy? Jaké zdroje existují a jak se mohou školy zapojit? Na tyto a další otázky Vám odpoví nový web www.globalnirozvojovevzdelavani.cz, který představuje české organizace zabývající se GRV, uvádí příklady dobré praxe a možnosti zapojení. Na webu najdete i kalendář s aktuálními semináři, konferencemi a dalšími akcemi. Učitelé jistě ocení seznam 60 vzdělávacích materiálů pro učitele, které již byly v České republice vydány. Mnoho z nich zde naleznete i zdarma ke stažení.

Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky

PŘÍRUČKA PRO PEDAGOGY PRÁVĚ VYŠLA

KE STAŽENÍ V SEKCI MATERIÁLY !!! Příručka je rozdělena na dvě části: Teoretickou část: o GRV v České republice o projektových dnech o projektu Global Curriuculum o projektu Světová škola a praktickou část výukové lekce vytvořené pedagogy všech zapojených zemí (Benin, Brazílie, ČR, Rakouska a VB). příručka je ZDARMA, v případě zájmu kontaktujte: kristyna.tillova@arpok.cz

Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky

seminář pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ

termín: 7. listopadu (Olomouc), 20. listopadu (Šumperk) čas: 14.00 - 17.00 místo: ARPOK - U Botanické zahrady 4, Olomouc Seminář nabízí pedagogům praktickou inspiraci pro začleňování globálních témat, jako jsou ničení životního prostředí, udržitelný rozvoj, chudoba, migrace či světový obchod, do výuky.

Seminář pro učitele: VMEGS v praxi aneb poznej trochu VIETNAM

dne 10. října od 14:00 na ARPOKu

Cílem semináře je na základě osobní zkušenosti přiblížit téma Vietnam a inspirovat pedagogy pro výuku tohoto tématu např. formou projektového dne. Kromě interaktivní prezentace proběhne ukázka aktivity na téma vietnamské menšiny, kterou lze zrealizovat ve výuce. Lektorka Lenka Dudková strávila 6 týdnů ve Vietnamu.

Ce projet est mené avec l’appui de l’Union Européenne. Les contenus de celui-ci sont la seule responsabilité des organisations de mise en œuvre et ne peuvent en aucun cas être considérés comme reflétant l’opinion de l’Union Européenne.

supported by