International Steering Team

Workshopy na školách

V rámci projektu „Global Curriculum Project“ představil ARPOK v průběhu měsíce června inovativní workshopy. Žáci a učitelé škol zapojených do projektu měli jedinečnou možnost vyzkoušet si globální rozvojové vzdělávání i mimo svou třídu. Učili se, jak se dá využít sportu, v tomto případě fotbalu, k informování o tématech GRV. Workshopy na společné téma „Fotbal a rozvoj“ společně vedli Ansley Hofmann a Pavel Žwak, kteří tak sdíleli své letité zkušenosti v této oblasti. Workshopy vedené hravou formou byly představeny široké skupině žáků ve věku od 10 - 18 let. Pro žáky to byla příležitost seznámit se s jinou tváří fotbalu a uvědomit si, že právě fotbal se často používá k řešení různých globálních sociálních problémů jako jsou např. užívání drog, prevence HIV/AIDS, rasismus, rovnoprávnost mužů a žen, řešení konfliktů a přístup ke vzdělání.
Workshopy se skládaly z různých aktivit, které se daly využít jak v prostorách třídy, tak ve školní tělocvičně či venku na hřišti. Venkovní hodiny se zaměřily především na praktické ukázky využití fotbalu jako vzdělávacího nástroje. Během různých fotbalových drilů se žáci zároveň dovídali nové informace o výše zmíněných sociálních tématech. Tato tzv. „integrační fotbalová cvičení“ spojují trénink běžných fotbalových dovedností (slalom, kontrola míče, střelba na bránu atp.) s výukou vybraných GRV témat. Navíc byl žákům představen koncept tzv. „fari-play“ fotbalu, který je založený na dialogu, spolupráci a sebeurčení. Hodiny vedené ve třídě byly více zaměřené na teoretickou stránku věci. Ani tam ale nebyli studenti ochuzeni o praktickou část workshopu. Všichni si mohli vyzkoušet výrobu vlastního míče z plastového a papírového odpadu, tak jak to často dělají jejich vrstevníci v rozvojových zemích. Smyslem těchto workshopů bylo motivovat (nejen) učitele tělesné výchovy k využívání atraktivních metod vzdělávání o GRV tématech v jejich hodinách.
July 3, 2012, 11:53 a.m.

This project is conducted with the assistance of the European Union. The contents of it are the sole responsibility of the implementing organisations and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

supported by